[1701]
"-" [ , 26.05.2003]
MAZ-KZET emblem [Stefan Mashkevich, 26.05.2003]