[2026 - 30]
. [ , 1968]
Shota Rustaveli St., [Karl Otto Friedemann, 1968]