3707 ‒ 3
Ul. Saksaganskogo
[Vyacheslav Andryuschenko, 29.11.2005]