3709 ‒ 3
Esplanadnaya Ul.
[Vadim Pudovkin, 13.11.2005]