5905 ‒ 8
Privokzalnaya Ul.
[Vyacheslav Andryuschenko, 06.11.2005]