5916 ‒ 8
Privokzalnaya Ul.
[Vyacheslav Andryuschenko, 23.10.2005]