2045 ‒ 8
Zheleznodorozhy Massiv
[Michael Taplin, 11.09.1978]