1079 ‒ 1
Ploschad Bogdana Khmelnitskogo
[USSR Photo Archive, Krasnogorsk, 1954]