001
Пуща-Водица (14-я линия)
[Стефан Машкевич, 04.06.2005]