013+007 ‒ 26
Privokzalnaya Ul.
[Stefan Mashkevich, 29.05.2004]