019 ‒ 21
Krasnogvardeyskaya Ul.
[Stefan Mashkevich, 29.05.2004]