022+009 ‒ 22
Krasnogvardeyskaya Ul.
[Stefan Mashkevich, 29.05.2004]