055 ‒ 31
Dnepr Metro Station
[Stefan Mashkevich, 31.05.2003]