2601 ‒ 39
Prosp. 50-letiya Oktyabrya
[Stefan Mashkevich, 30.05.2003]