1702 ‒ 14
Ul. Saksaganskogo
[Stefan Mashkevich, 04.06.2004]