1708 ‒ 14
Ul. Saksaganskogo
[Stefan Mashkevich, 05.06.2004]