932 ‒ 8
Ul. Lenina (Bogdana Khmelnitskogo)
[Postcard, 1960's]