In Memory of Kiev Trams:: Photo Galleries:: Kiev Routes:: Trams

TRAM ROUTES

Part 2
(routes 13 – 24)

[ 1-12 | 13-24 | 25-35 ]


 13       ...   — 1989 Vokzal — Krasnaya (Kontraktovaya) Pl.
  1989 — 2000 Ul. Starovokzalnaya — Krasnaya (Kontraktovaya) Pl.
 14    1952 — 1959 Kontraktovaya Pl. — Svyatoshino
  1961 — 1982 Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — Svyatoshino
  1982 — 1982 Krasnaya Pl. — Ul. Semashko
  1982 —  ...    Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — Avtogenniy Zavod
 15       ...   — 1959 Pl. Bogdana Khmelnitskogo — Zavod imeni Dzerzhinskogo
  1959 — 1959 Pl. Bogdana Khmelnitskogo — Stalinka (Goloseevskaya Pl.)
  1959 — 1959 Bessarabka — Lvovskaya Pl.
  1962 — 1965 Lvovskaya Pl. — Svyatoshino
  1965 — 1991 Lvovskaya Pl. — Kislorodniy Zavod (Avtogenniy Zavod)
  1991 —  ...    Ul. Starovokzalnaya — Avtogenniy Zavod
 16       ...   — 1951 Kontraktovaya Pl. — Pl. Stalina (Evropeyskaya)
  1951 — 1962 Kontraktovaya Pl. — Suvorovskoe Uchilische (Pecherskij most)
  1962 — 1977 Krasnaya Pl. — Pl. Leninskogo Komsomola (Evropeyskaya)
  1978 — 1978 Ul. Sklyarenko — Pr. Korneychuka
  1978 — 1982 Krasnaya Pl. Metro Station — Pr. Korneychuka (Geroev Dnepra Metro Station)
  1982 —  ...    Ul. Sklyarenko — Geroev Dnepra Metro Station
 17       ...   — 1953 Vokzal — Bessarabka
  1956 — 1957 Vokzal — Dom ofitserov / Lavra
  1959 — 1960 Bessarabka — Pecherskiy Most
  1962 — 1964 Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — Pecherskiy Most
  1968 — 1970 Zavod "Bolshevik" — Nikolskaya Borschagovka
  1970 — 1978 Zavod "Bolshevik" — Ul. Semyi Sosninyh
 18    1962 — 1962 Pecherskiy most — Bessarabka
  1971 — 1978 Zavod "Bolshevik" — Ul. Bolshaya Okruzhnaya
  2000 —  ...    Kontraktovaya Pl. — Ul. Starovokzalnaya
 19        ...  —  ...   Kontraktovaya Pl. — Pl. Shevchenko
 20       ...   — 1951 Pl. Stalina (Evropeyskaya) — Lavra
  1951 — 1960 Kontraktovaya Pl. — Lavra
 21       ...   — 1954 Kontraktovaya Pl. — Dom Ofitserov
  1954 — 1956 Kontraktovaya Pl. — Bessarabka
  1961 — 1983 Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — Voskresenskaya Slobodka (Bulvar Perova)
  1983 — 1996 Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — Ul. Kibalchicha
  1996 — 2004 Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — Bulvar Perova
 22    1957 — 1958 Darnitskij vokzal — DShK
  1958 — 1964 Rembaza (ZZhBK) — DShK
  1964 —  ...    ZZhBK — Voskresenskaya Slobodka (Bul. Perova)
 23       ...   — 1978 Bessarabka (Dvorets sporta) — Svyatoshino
  1992 —  ...     Ul. Miropolskaya (Prosp. A. Navoi) — DVRZ
 24    1957 — 1972 Bessarabka (Dvorets sporta) — Goloseevskaya Pl.

Dates that need verification are italicized


© Stefan Mashkevich and authors of photos, 2005
Any usage of materials found herein requires explicit consent of the author and/or copyright holders as specified.
Last updated 25 January 2005