In Memory of Kiev Trams:: Photo Galleries:: Kiev Routes:: Trams

TRAM ROUTES

Part 3
(routes 25 – 35)

[ 1-12 | 13-24 | 25-35 ]


 25    1954 — 1983 Vokzal — Puscha-Voditsa (14 Liniya)
  1988 —  ...     ZZhBK — Kharkovskiy Massiv
 26    1956 — 1957 Pl. Pobedy — Zheleznodorozhnoe Peresechenie
  1957 — 1958 Vokzal — Stankozavod
  1987 — 2004 Lesnaya/Lisova Metro Station — Kharkovskiy Massiv
 27       ...   — 1961 Kontraktovaya Pl. — GES-2
  1962 — 1964 Bessarabka — DShK
  1964 — 1996 Bessarabka (Dvorets Sporta) — Voskresenskaya Slobodka (Bul. Perova)
  1996 — 1998 Dvorets Sporta — Ul. Sosyury
  1998 — 2004 Kontraktovaya Pl. — Lesnaya/Lisova Metro Station
 28    1951 — 1954 Pochtovaya Pl. — Navodnitskiy Most
  1954 — 1955 Pochtovaya Pl. — KP (Leningradskaya Pl.)
  1955 — 1956 Pochtovaya Pl. — Poselok Shelkovogo Kombinata
  1956 — 1957 Pochtovaya Pl. — DShK
  1957 — 1978 Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — DShK
  1986 — 1994 Pionerskaya (Lesnaya/Lisova) Metro Station — Ul. Saburova
  1994 —  ...     Lesnaya/Lisova Metro Station — Ul. Miloslavskaya
 29    1953 — 1954 Bessarabka — Suvorovskoe uchilische
  1956 — 1957 Pochtovaya Pl. — Leningradskaya Pl.
  1957 — 1957 Pochtovaya Pl. — Darnitskiy Vokzal
  1957 — 1960 Pochtovaya Pl. — Rembaza (ZZHBK)
  1960 — 1962 DShK — Darnitskaya Bolnitsa
  1962 — 1965 DShK — Krasnyj Khutor
  1965 — 1968 Darnitsa Metro Station — Krasnyj Khutor
  1968 — 1979 Ul. Miropolskaya — Krasnyj Khutor
  1979 —  ...     Pionerskaya (Lesnaya/Lisova) Metro Station — Krasnyj Khutor
 30    1951 — 1953 Bessarabka — Suvorovskoe Uchilische
  1953 — 1985 Vokzal — Suvorovskoe Uchilische (Pecherskiy Most)
 31    1959 — 2004 Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — Rembaza (ZZhBK)
 32    1959 — 1960 Krasnaya (Kontraktovaya) Pl. — DVRZ
  1960 — 1961 Pochtovaya Pl. — DVRZ
  1961 — 1994 Kontraktovaya Pl. — DVRZ
  1994 — 2000 Ul. Sosyury — DVRZ
  2000 —  ...     Lesnaya/Lisova Metro Station — DVRZ
 33    1959 — 1965 DShK — DVRZ
  1965 — 1968 Darnitsa Metro Station — DVRZ
  1968 — 1982 Ul. Miropolskaya — DVRZ
  1982 —  ... Ul. Kibalchicha — DVRZ
 34    1965 — 1968 Voskresenskaya Slobodka — Darnitsa Metro Station
  1968 — 1970 Voskresenskaya Slobodka — Ul. Sosyury
  1970 — 2003 Kontraktovaya Pl. — Ul. Entuziastov
 35    1970 — 1985 Dvorets Sporta — Bereznyaki (Ul. Entuziastov)
  1985 — 1994 Vokzal — Ul. Entuziastov
  1994 — 1995 Ul. Starovokzalnaya — Ul. Entuziastov
  1998 —  ... Lesnaya/Lisova Metro Station — Ul. Saburova

Dates that need verification are italicized


© Stefan Mashkevich and authors of photos, 2005
Any usage of materials found herein requires explicit consent of the author and/or copyright holders as specified.
Last updated 1 February 2005